Nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Termin składania wniosków: od dnia 14 listopada 2022 r. do dnia 9 stycznia 2023 r.

Przewidywany limit środków dostępnych w ramach naboru wynosi 63 559 096,00 zł.

Szczegółowe informacje poniżej

Link

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy