Na sesji uroczyście i roboczo

XLVI sesja Sejmiku Województwa Opolskiego rozpoczęła się od wręczenia Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”. W roboczej części radni dyskutowali m.in. o sytuacji na regionalnym rynku pracy w pierwszym półroczu tego roku, podjęli też decyzję o pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego.

Odznaczeni działacze i klinika

Marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła złożył wnioski o uhonorowanie Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” osób, związanych od lat z regionem, zaangażowanych w działalność związkową od początku lat 80-tych. Podczas sesji odznaki otrzymali: Eugeniusz Gawłowski, Mirosław Jabczyk, Jerzy Dycfeld, Józef Howsa i Edward Lupa z powiatu brzeskiego oraz Andrzej Labocha z Kędzierzyna-Koźla. Na sesji odznakę otrzymały też – na wniosek przewodniczącego sejmikowej Komisji Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych dra Norberta Krajczego, po akceptacji marszałka i Kolegium Odznaki, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca (PAKS). PAKS ulokował się w województwie opolskim 18 lat temu w Nysie i Kędzierzynie-Koźlu, od lat działając na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców regionu w zakresie kardiologii inwazyjnej. PAKS to bardzo wysoka jakość leczenia,  od diagnostyki i kardiochirurgii aż po rehabilitację. – Rzadko się zdarza, że w naszej rzeczywistości podmiot niepubliczny w ochronie zdrowia współdziała z publicznym szpitalem, a taka dobra współpraca miała miejsce zwłaszcza w okresie pandemii. W użyczonym nam przez klinikę obiekcie mogliśmy uruchomić dodatkowe łóżka. Działając obok siebie nie rywalizujemy, a współpracujemy – mówił dr Norbert Krajczy, wnioskodawca, jednocześnie dyrektor szpitala powiatowego w Nysie.

Regionalny rynek pracy

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu Renata Cygan mówiąc  o sytuacji na rynku pracy informowała, że sytuacja stabilizuje się, powracając powoli do tej sprzed pandemii. W końcu I półrocza 2022 roku w województwie opolskim stopa bezrobocia wyniosła 5,6%, co oznacza spadek o 0,8% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Najniższa była w Opolu – 3,1%, najwyższa – 8,5% w powiecie namysłowskim. Jeśli chodzi o oferty pracy, to jest ich mniej niż w ubiegłym roku.

Wg numeru PESEL mamy w regionie około 30 tysięcy uchodźców, z czego większość stanowią kobiety i dzieci, mężczyźni w wieku produkcyjnym to około 5% tej liczby. Około 10 tysięcy osób jest zatrudnionych w regionie, przede wszystkim w Opolu, powiecie opolskim i brzeskim.

Mówiąc o prognozach, związanych z rynkiem pracy, dyrektor Cygan przewidywała, że w najbliższych miesiącach – mimo sytuacji globalnej – utrzyma się korzystna sytuacja na rynku pracy, ale w dalszej perspektywie, wraz z silnym spowolnieniem krajowej aktywności gospodarczej, popyt na pracę obniży się. Na rzecz spadku liczby pracujących będzie oddziaływała również obniżająca się od 2023 r. stopa aktywności zawodowej, będąca pod negatywnym wpływem procesów demograficznych.

Wspólna przebudowa ważnego skrzyżowania

Radni podjęli także uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu oraz  powierzenia mu realizacji zadania własnego Województwa. Obydwie uchwały dotyczyły skrzyżowania dróg  –  DW 426 (ul. Kozielska) wraz z ul. Dolińską, ul. Celną oraz ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich. Władze powiatu zwróciły się z prośbą o pomoc finansową podkreślając, że skrzyżowanie zlokalizowane jest na wylocie ze Strzelec Opolskich i jego rozbudowa  ma kluczowe znaczenie dla poprawy dostępności do węzła autostradowego „Kędzierzyn – Koźle” i w kierunku Góry Św. Anny. Druga uchwała związana była także z rozbudową tego skrzyżowania, a dotyczyła powierzenia Powiatowi  przebudowy koniecznej infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji deszczowej oraz gazociągu zlokalizowanego pod DW 426. Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane przy założeniu wspólnego finansowania przez Powiat Strzelecki, Gminę Strzelce Opolskie oraz Województwo Opolskie. Radni podjęli te uchwały i  w sumie samorząd województwa przeznaczy na tę rozbudowę niemal 675 tysięcy złotych.

Obecny na sesji starosta strzelecki Józef Swaczyna podziękował radnym za te decyzje, bo mówił, że to skrzyżowanie nazywane jest przez miejscowych „trójkątem bermudzkim”. – Ale dzięki współpracy wszystkich samorządów możemy nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale i estetykę tego miejsca – podkreślał.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy