43. sesja Sejmiku Województwa Opolskiego

Zapraszamy we wtorek 31 maja, na godzinę 10.00 do Sali Orła Białego na Ostrówku na kolejną sesję Sejmiku Województwa Opolskiego.

A podczas sesji m.in. podjęcie uchwał dot. powierzenia realizacji zadań Województwa Opolskiego, związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa kilkunastu samorządom lokalnym. Największy ciężar organizacyjny i finansowy wsparcia uchodźców wojennych ponoszą gminy naszego regionu, dlatego też pojawiła się konieczność powierzenia im realizacji zadań Województwa Opolskiego, związanych z zakwaterowaniem oraz zakupem różnych produktów, zgodnie ze zgłaszanymi przez uchodźców potrzebami. Efektem uchwał będą porozumienia z gminami, określające zasady przeprowadzenia i rozliczenia tego zadania.

Oprócz tego podczas sesji także m.in.  sprawozdanie z działalności Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych za 2021 rok oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Sejmik podejmie też uchwały dot.  m.in. powierzenia realizacji części zadania pn. „Dożynki Wojewódzkie 2022” Gminie Branice oraz rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dotacji na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, znajdujących się na obszarze województwa opolskiego.

Szczegółowy program sesji wraz z projektami uchwał na stronie: https://bip.opolskie.pl/2022/05/xliii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-31-maja-2022r/

Sesja – jak zwykle – będzie transmitowana on-line – transmisja na stronie: https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy