Nabór zgłoszeń w ramach projektu Innovative implementation of the partnership principle in Cohesion Policy

Szanowni Państwo,

DG Regio prowadzi obecnie nabór zgłoszeń w ramach projektu Innovative implementation of the partnership principle in Cohesion Policy. Do projektu aplikować mogą władze publiczne (tj. instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące lub beneficjenci) oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego zainteresowane wzmocnieniem udziału obywateli w polityce spójności poprzez innowacyjne rozwiązania oparte na współpracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/03/03-10-2022-innovative-implementation-of-the-partnership-principle-call-for-expression-of-interest. Wniosek należy przesłać na adres REGIO-E1-ADMINISTRATIVE-CAPACITY@ec.europa.eu do 30 kwietnia 2022 r.

W ramach projektu Komisja Europejska oferuje wsparcie techniczne ekspertów z OECD instytucjom zarządzającym, instytucjom pośredniczącym lub beneficjentom oraz organizacjom społeczeństwa obywatelskiego w celu innowacyjnego wdrożenia zasad partnerstwa w polityce spójności UE. Wsparcie otrzyma maksymalnie 10 wniosków, podpisanych wspólnie przez instytucję publiczną i organizację pozarządową. Wnioski mogą dotyczyć projektowania, wdrażania i/lub monitorowania programu, ale także strategii specyficznej dla jednego z pięciu celów polityki, a nawet konkretnej inwestycji w ramach programów 2021-2027.

W latach 2020-2021 DG REGIO współpracowała już z OECD Open Government, więc obecnie realizowany projekt opiera się na doświadczeniach z poprzednich inicjatyw.

Więcej informacji o nich można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/citizens-participation/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy