Planowane zmiany w ochronie zdrowia budzą niepokój

–  Od dwóch lat funkcjonujemy w pandemii, więc i w sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia. W tej trudnej sytuacji rząd wprowadza chaos organizacyjny, przygotowując  projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa – mówiła na konferencji prasowej wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura.

– Pomimo tego robimy swoje i dbamy o zdrowie naszych mieszkańców. Teraz chcemy zadbać o szybki powrót do pełnej sprawności osób, które przeszły zakażenie koronawirusem  – informowała wicemarszałek.

Obawiamy się chaosu

29 grudnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Zdaniem wicemarszałek Zuzanny Donath-Kasiury to wyjątkowo niedobry czas na wprowadzanie takich zmian. – Od kiedy funkcjonujemy w pandemii, to świadczenia i usługi zdrowotne są niedoszacowane i niedofinansowane, co sygnalizujemy od dłuższego czasu. Wysokość finansowania świadczeń medycznych przez NFZ od kilku lat jest na podobnym poziomie. Obok tego następuje znaczący wzrost kosztów utrzymania, w tym ogromny kosztów gazu i energii elektrycznej – wymieniała wicemarszałek podkreślając jednocześnie, że nikt z zarządu województwa nie twierdzi, że nie trzeba się zastanowić, jak lepiej zorganizować służbę zdrowia. – Ale wprowadzanie w czasie pandemii próby ułożenia na nowo funkcjonowania i oceny szpitali wydaje się zadaniem karkołomnym – mówiła.

Obecnie trwają konsultacje rządowego projektu, który budzi wątpliwości kadry szpitali, podmiotów tworzących i licznych ekspertów. Wg projektu, szpitale – począwszy od 2023 roku – mają podlegać co trzy lata obowiązkowej ocenie finansowej i przyznaniu kategorii od A do D. W tym celu powstanie Agencja Rozwoju Szpitali – nowy twór zatrudniający całą rzeszę zarządców i nadzorców.  Szpitale kategorii C i D będą musiały wdrażać plany naprawczo-rozwojowe, a prezes Agencji będzie mógł w nich nawet powoływać i odwołać dyrektora. Agencja wprowadza nadzorcę do realizacji planu naprawczego dla kat C i D, dodatkowo dla kategorii C i D zarząd spółki może zastąpić zarządcą.

Nie można zapominać, że pierwsza ocena i przyznanie kategorii, nastąpi w 2023 r. na podstawie wyników szpitali za 2022 r. Oznacza to w praktyce, że wszystkie podjęte działania będą obarczone olbrzymim błędem związanym ze skutkami wpływu pandemii COVID 19  na finanse szpitali.

– Rozsądny plan naprawczo-rozwojowy na pewno warto przygotować, ale pomijanie w całym procesie podmiotów tworzących, włącznie z ograniczaniem zakresu na odwołania od podejmowanych decyzji, daje nieodparte wrażenie, że to kolejna próba przejęcia szpitali na mocy prawa, tyle, że tym razem bardziej zakamuflowana i wyłączająca wszelką odpowiedzialność za podjęte błędne i szkodliwe działania z osób podejmujących te decyzje – mówiła Zuzanna Donath-Kasiura.

To tylko niektóre z wątpliwości, niemniej jednak wdrażanie takich zmian w czasie trwającej pandemii spowoduje z dużym prawdopodobieństwem chaos w obszarze ochrony zdrowia i najprawdopodobniej dotknie naszych mieszkańców swoimi negatywnymi skutkami.

Szansa dla gabinetów rehabilitacyjnych

– Rząd wprowadza chaos w ochronie zdrowia, ale my – nie bacząc na proponowane zmiany – podejmujemy wiele działań, aby zwiększyć dostępność i jakość usług zdrowotnych w województwie. To m.in. wprowadzanie programu rehabilitacji pocovidowej, oferującego pacjentowi kompleksową i skoordynowaną opiekę – mówiła wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura. W tym celu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie podmiotów do świadczenia usług rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie. Realizacja tych założeń będzie możliwa dzięki rozbudowie Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., jednostki wiodącej w tym projekcie i współpracy OCR z gabinetami rehabilitacyjnymi w regionie. Mówił o tym prezes OCR Wojciech Machelski. – Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ogłosiło otwarty konkurs na nabór partnerów dla wspólnej realizacji unijnego projektu „Stworzenie Centrum Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych – rehabilitacja lecznicza, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19”. To szansa dofinansowania placówek rehabilitacyjnych z naszego regionu – podkreślał Wojciech Machelski. W ramach tego projektu 3 000 000 zł przeznacza się na sprzęt dla około 20 placówek rehabilitacyjnych i gabinetów fizjoterapeutycznych w celu podniesienia jakości wykonywanych przez nie świadczeń.  – Gabinety z całego województwa opolskiego będą wybierane do projektu proporcjonalnie do liczby zakażeń w danym powiecie.  Każdy z partnerów – gabinetów rehabilitacyjnych – otrzyma w ramach projektu 90% dofinansowania na zakup sprzętu (maksymalna wartość tego kupowanego sprzętu dla jednego gabinetu to  150 000 zł).- informował Wojciech Machelski.

Warunki, które musi spełnić dany podmiot, aby skorzystać ze wsparcia, to przede wszystkim posiadanie umowy z NFZ na udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii oraz złożenie deklaracji o liczbie pacjentów, którym udzielone zostaną świadczenia medyczne finansowane z NFZ w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu (więcej informacji ważnych dla tych placówek można znaleźć na stronie http://bip.ocr.pl/93/199/ogloszenia.html).

– Mamy nadzieję, że już w pierwszym kwartale tego roku pierwsi pacjenci będą mogli skorzystać z pomocy w ramach tego programu  – mówił Wojciech Machelski. O tych szczegółach, ważnych dla pacjentów, będziemy jeszcze szczegółowo informować.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy