OGŁOSZONY NABÓR WNIOSKÓW przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

  • nr 27/2022 – dot. przedsięwzięcia 2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych.
  • Termin składania wniosków: od dnia 17.01.2022r. do dnia 31.01.2022r., do godz. 16.00.

Link do ogłoszeń

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy