Stypendia dla przyszłych lekarzy po raz drugi

Już po raz drugi Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków o stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Wnioski można składać do 15 grudnia br.

 O stypendium mogą się starać studenci od IV roku studiów, którzy złożą komplet wymaganych dokumentów.  Wysokość miesięcznego stypendium to 2000 złotych brutto,  a można je otrzymywać do kończ trwania nauki na studiach!

Stypendia dla przyszłych lekarzy po raz drugi

 Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otrzymać?

Stypendium przeznaczone jest dla studentów kierunków medycznych z całej Polski, od IV do VI roku studiów, którzy nie powtarzają roku oraz nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium. Ponadto, by uzyskać stypendium, studenci zobowiązani są do odbycia stażu i podjęcia pracy w szpitalu w województwie opolskim, podlegającemu  samorządowi terytorialnemu, właściwemu ministrowi lub Uniwersytetowi Opolskiemu, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium. Warunkiem otrzymania stypendium jest także dokonanie wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w  jednej z tych  placówek.  Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów.

Jak mówi regulamin, przy wyborze będzie brana pod uwagę średnia ocen za ostatni rok akademicki. W przypadku uzyskania równej średniej ocen pierwszeństwo będą mieć wnioski złożone przez studentów, którzy rozpoczynając studia mieszkali w województwie opolskim.

Wnioski o przyznanie stypendium, należy składać do dnia 15 grudnia 2021r. – o terminie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do kancelarii urzędu.

Przypomnijmy – w pierwszej, ubiegłorocznej edycji, stypendia Marszałka Województwa Opolskiego otrzymało 31 studentów z uczelni medycznych z całego kraju.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie:

https://bip.opolskie.pl/2021/11/nabor-wnioskow-o-stypendium-przyznawane-przez-wojewodztwo-opolskie-dla-studentow-ksztalcacych-sie-na-kierunku-lekarskim-20212022/

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy