12 edycja Konkursu NPPWO 2021

 

Konkurs NPPWO organizowany jest przez Zarząd Województwa Opolskiego od 2008 r. W bieżącym roku po raz 12 zapraszamy mieszkańców województwa, samorządy, stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania, inwestorów, projektantów, samorządy zawodowe architektów, urbanistów i inżynierów budownictwa do udziału w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego.

Konkurs wpisuje się w tradycję dbałości Województwa Opolskiego o realizację ważnego zadania samorządu województwa: kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie.

Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorów zagospodarowania przestrzeni publicznych miast i wsi poprzez nagrodzenie najlepszych realizacji w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, przyczyniających się do lepszego życia mieszkańców regionu.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30.06.2021 r. w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, w szczególności polegające na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

Zgłoszeń mogą dokonywać: jednostki samorządu terytorialnego woj. opolskiego; inne instytucje lub organizacje realizujące zadania publiczne (stowarzyszenia, fundacje, lokalne grupy działania); inwestorzy lub projektanci; jednostki samorządu zawodowego architektów, urbanistów lub inżynierów budownictwa.

Także mieszkańcy Opolszczyzny, będą mogli w ramach internetowego głosowania na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2021 wybrać ulubioną inwestycję. Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów zostanie opublikowana w październiku br., na stronie internetowej www.przestrzen.opolskie.pl

W poprzednich jedenastu edycjach konkursu zgłoszono w sumie 255 realizacji, z czego 69 zostało nagrodzonych lub wyróżnionych.

Do 30 sierpnia br. czekamy na zgłoszenia do konkursu za pomocą poczty elektronicznej na adres: NPPWO@opolskie.pl, na nośniku cyfrowym, drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej pod adresem:

 Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Hallera 9, 45-867 Opole,
z dopiskiem „KONKURS NPPWO”

 

Nagroda główna zwana Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.

Zarówno nagroda główna, jak i wyróżnienia, przyznawane będą w dwóch kategoriach: przestrzeń publiczna i obiekt użyteczności publicznej.

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na listopad br., podczas uroczystości rozdania nagród. Nagrody mają charakter honorowy – laureat nagrody głównej otrzymuje pamiątkową tablicę do umieszczenia w miejscu uhonorowanej realizacji. Wyróżnieni laureaci otrzymają pamiątkowe elementy plastyczne oraz dyplomy.

Dodatkowo okolicznościowymi upominkami obdarowani zostaną internauci, którzy wzięli udział w głosowaniu i najtrafniej uzasadnili swoje wybory.

Ponadto realizacje, które zostaną nagrodzone i wyróżnione, zostaną zgłoszone przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Opole do kolejnej edycji ogólnopolskiego Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

 

Harmonogram tegorocznej edycji konkursu:

  • ogłoszenie konkursu: czerwiec br.
  • zgłoszenia do konkursu: do 30 sierpnia br.
  • ocena formalna zgłoszeń: wrzesień br.
  • ocena merytoryczna zgłoszeń (praca komisji konkursowej): wrzesień – październik br.
  • głosowanie internautów: październik br.
  • rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników: listopad br.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy