Wyniki konkursu na projekty współpracy

30 listopada 2020 r. odbyła się gala wręczenia nagród podsumowująca konkurs na projekty współpracy.
13 nagród powędrowało do LGD-ów uczestniczących w konkursie zorganizowanym przez Jednostkę Centralną KSOW.

Założeniem konkursu było:

  • podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej dla rozwoju obszarów wiejskich;
  • zaznajomienie LGD z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych oraz zainspirowanie ich do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027;
  • oraz wspieranie współpracy w obszarze LEADER.

Na konkurs wpłynęły 32 zgłoszenia, w tym 14 projektów współpracy międzyterytorialnej i 18 projektów współpracy międzynarodowej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka.

W konkursie udział wzięły także Lokalne Grupy Działania z Opolszczyzny, którym serdecznie gratulujemy!

W gronie nagrodzonych  z województwa opolskiego komisja konkursowa wyróżniła następujące LGD:

– w kategorii kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne:

  • Wyróżnienie dla projektu Od dziedzictwa do bogactwa, złożonego przez Partnerstwo Północnej Jury w partnerstwie z LGD Bractwo Kużnic, Stowarzyszeniem Razem na Wyżyny, Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i 2 LGD z Czech – wyróżnienie za zaangażowanie społeczno-kulturowe w wysokości 4000 zł.

– w kategorii rozwój lokalny:

  • Nagroda dla projektu Dobre bo lokalne, złożonego przez LGD Dolina Stobrawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Św. Anny, Stowarzyszeniem Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Górna Prosna, Stowarzyszeniem LGD Kraina Dinozaurów i LGD z Czech w wysokości 10 000 zł – obejrzyj film
  • Wyróżnienie dla projektu Przedsiębiorczość + Operatywność +Współpraca + Ekonomia = Rozwój POWE-R, złożonego przez LGD Partnerstwo dla Rozwoju w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łyskor, Stowarzyszeniem LGD Morawskie Wrota i Stowarzyszeniem LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi – wyróżnienie za wszechstronne podejście do grupy odbiorców projektu w celu stworzenia pomysłów dla lokalnych Start–up-ów  w wysokości 3000 zł.

– w kategorii turystyka:

  • Nagroda dla projektu Odwiedź Pogranicze!, złożonego przez LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w partnerstwie z LGD z Czech- w wysokości 3500 zł – obejrzyj film

 

 

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy