Ogłoszenie o wydłużeniu III ogólnopolskiego naboru wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” skierowanym do podmiotów realizujących projekty standardowe w ramach EFS

Fundacja Fundusz Współpracy, Operator grantów, informuje o wydłużeniu naboru wniosków na projekty grantowe dot. rozszerzania projektów standardowych finansowanych z EFS o komponent współpracy międzynarodowej:

Nabór wniosków do ścieżek STANDARD i INKUBATOR:  zostaje wydłużony do 16 listopada 2020 r.

Alokacja przewidziana na nabór 1 740 000 zł dla ścieżki STANDARD oraz 540 000 zł dla ścieżki INKUBATOR. Maksymalna wysokość grantu w naborze to 60 000 zł.

Nabór wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków uruchomionego na platformie www.sciezkiwspolpracy.pl.

Aktualny harmonogram konkursu:

  • Nabór wniosków STANDARD i INKUBATOR – 1 października 2020 r. – 16 listopada 2020 r.
  • Ocena wniosków (przewidywana) – 17 listopada 2020 r. – 18 grudnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników  (przewidywane) –  21 grudnia2020 r.

 

Dokumentacja konkursowa:

Regulaminu oraz wszystkie załączniki, np. wzory fiszki i wniosku, wzór umowy powierzenia grantu, znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl w zakładce „Do pobrania”.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy