Opolanin ambasadorem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

Komisja Europejska powołała dyrektora Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Lesława Tomczaka, na Ambasadora  Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. To sukces regionu i uznanie działań, prowadzonych  przez Samorząd Województwa Opolskiego, dotyczących wsparcia szkolnictwa zawodowego.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to coroczna inicjatywa Komisji Europejskiej, związana z podniesieniem świadomości korzyści płynących z kształcenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przyświeca jej motto: Odkryj swój talent! Wydarzenie jest platformą wymiany dla zainteresowanych kształceniem i szkoleniem zawodowym w całej Europie i poza nią. Ambasadorowie krajowi i europejscy odpowiedzialni są za popularyzację inicjatywy.

Opolanin ambasadorem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych

Tegoroczny Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych odbędzie się od 9 do 13 listopada  w Berlinie i on-line cyfrowo w całej UE. Wydarzenie  zawsze gromadzi różne zainteresowane strony, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie. W tym czasie lokalne, regionalne lub krajowe organizacje prezentują to, co mają najlepszego w kształceniu i szkoleniu zawodowym.Jeśli bierzesz udział w organizowaniu lub wspieraniu kształcenia i szkolenia zawodowego, jeśli uważasz, że te działania są najwyższej jakości i powinni je poznać w całej Europie, możesz ubiegać się o jedną z nagród za doskonałość w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – mówi Lesław Tomczak.

W tym roku, zostaną przyznane nagrody dla tych projektów i działań, które są zgodne z jednym z priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019-2024 – „Europejski zielony ład” lub „Europa dostosowana do ery cyfrowej”. – Nagradzane będą najlepsze staże i praktyki widziane oczami ucznia, przedsiębiorstwa wspierające i organizujące u siebie systemowe szkolenia kadry, innowacyjne instytucje szkoleniowe ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń on-line, najlepsi opiekunowie praktyk oraz praktycznej nauki zawodu, naukowcy zajmujący się kształceniem zawodowym, szkoły promujące przedsiębiorczość. Nagradzane będzie też umiejętne pokazanie, jak ważne jest szkolenie i kształcenie zawodowe w odbiorze osobistym dla uczniów oraz dobre praktyki kształcenia kompetencji cyfrowych – wymienia Lesław Tomczak.

Przypomnijmy, że podczas Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w 2018 roku opolski projekt „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, realizowany przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu przy współpracy Opolskiego  Centrum Rozwoju Gospodarki, Politechniki Opolskiej i miasta Opole zdobył nagrodę w  kategorii ”Europejskie fundusze na rzecz doskonałości”. Nagrodę odebrał wtedy dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji  w Opolu Lesław Tomczak.

Niezbędne informacje na temat tegorocznej imprezy i nagród dostępne są na stronie https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy