Sesja sejmiku województwa na odległość

Na  28 kwietnia, na godzinę 10.00 zaplanowana została XVII sesja Sejmiku Województwa Opolskiego. Zgodnie z decyzją przewodniczącego sejmiku Rafała Bartka, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Takie przeprowadzenie obrad umożliwia ustawa z 2 marca br. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Sesja została ograniczona do spraw, wymagających decyzji radnych w obecnej chwili. To przede wszystkim kolejne zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i budżetu na ten rok. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia nowych inwestycji drogowych (największa z nich to przebudowa drogi nr 409 Zielina-Kujawy), możliwych dzięki pieniądzom pozostałym jeszcze w RPO na inwestycje drogowe. To także korekty zadań związane z obecną sytuacją epidemiczną.

Rozpoczęcie obrad – godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Porządek obrad.
 4. Powołanie sekretarza obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Sejmiku Województwa Opolskiego
 6. Informacja Przewodniczącego Sejmiku z prac między sesjami.
 7. Sprawozdanie z prac Zarządu Województwa Opolskiego.
 8. Informacja o interpelacjach złożonych między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023,
  b) zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Transmisja obrad, jak zwykle, na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/# – zapraszamy jutro od godziny 10.00.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy