Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW zakończony! Ogłoszenie listy ocenionych operacji

Szanowni Państwo,

Jednostka Regionalna KSOW województwa opolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Zgodnie z art. 57e ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz § 11 pkt. 11 Regulaminu Konkursu nr 4/2020 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021, Jednostka Regionalna KSOW województwa opolskiego ogłasza listę ocenionych operacji oraz listę rezerwową operacji.

Lista została pozytywnie zaopiniowana w dniu 06 kwietnia 2020 r. przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW województwa opolskiego oraz zatwierdzona przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Lista ocenionych operacji partnerów KSOW województwa opolskiego

Lista rezerwowa operacji partnerów KSOW województwa opolskiego

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy