Składanie wniosków na dotacje dot. renowacji zabytków

W związku z trwającym do dnia 27 marca 2020 r. naborem wniosków na dotacje w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach informujemy, że w wypadku zamiaru osobistego złożenia wniosku dokumenty należy dostarczyć do siedziby Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole.

Telefon do kontaktu: 77 44 29 330, 77 44 29 334.

Nasze serwisy