Wybierz projekt w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Trzeci raz mieszkańcy województwa opolskiego mogą wybrać projekt, który będzie realizowany w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. To od autorów pomysłów zależy ich promocja. Swój głos można oddać tradycyjnie, wrzucając kartę do urny, poprzez stronę internetową lub wysyłając kartę pocztą.

W ramach 3 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 73 projekty na łączną kwotę ponad 8 milionów złotych. W ramach oceny formalno-merytorycznej odrzucono 6 projektów (m.in. ze względu na niezgodny z regulaminem szacowany koszt zadania lub też niezgodność z zakresem zadań samorządu województwa). Ostatecznie dopuszczono do głosowania 67 projektów w ramach 5 subregionów: 43 to projekty powiatowe, a 24 projekty subregionalne.

– Ten budżet już świetnie wpisał się w nasz region. Część projektów to kontynuacja tego, co realizowane było w poprzednich latach. To pokazuje, że aktywni są strażacy, orkiestry dęte, seniorzy. W tym roku najwięcej pomysłów dotyczy kultury, sportu, są też projekty związane z ekologią i poprawą bezpieczeństwa. Cieszą mnie pomysły związane z rehabilitacją psychiatryczną dzieci – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. Projekty mają być realizowane w 2020 roku. Przypomnijmy, że w poprzednich latach udało się m.in. kupić czepek onkologiczny, zapewnić rehabilitację dzieci w Oleśnie, wyposażyć strażaków w urządzenia do prowadzenia resuscytacji, zorganizować wiele wydarzeń dla dzieci, seniorów, nie zabrakło koncertów czy wydarzeń sportowych.

 

Mamy wiele pomysłów

Opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej budzet.opolskie.pl, ale też sami pomysłodawcy organizują promocje swoich projektów. Powstają filmy, można też spotkać wolontariuszy zbiegających podpisy.

Projekty o charakterze prospołecznym dotyczą promocji i ochrony zdrowia, aktywizacji seniorów czy integracji międzypokoleniowej. W przypadku kulturalnych są to przede wszystkim koncerty, warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, ciekawe wycieczki, spotkania i konkursy poświęcone historii naszego regionu. Projekty o charakterze edukacyjnym to przede wszystkim warsztaty i spotkania dotyczące m.in. przedsiębiorczości czy kreatywnego rozwiązywania problemów, a także pierwszy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jeśli  chodzi o pomysły związane z sportem i turystyką, są wśród nich wyjazdy sportowo-rekreacyjne, cykl turniejów piłkarskich, szkolenie przyszłych mistrzów piłki nożnej, ale także przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego. Nie zabrakło również zawodów wędkarskich.

Zagłosuj, to łatwe

– Samo głosowanie jest proste – dodaje marszałek Andrzej Buła – Swój głos można oddać w terminie od 10 do 25 września, a głosować może każdy mieszkaniec województwa opolskiego. W przypadku osób poniżej 16 roku życia konieczna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na karcie do głosowania. Mieszkańcy regionu mogą głosować na jeden projekt powiatowy i jeden projekt subregionalny, obejmujący swoim zasięgiem miejsce ich zamieszkania. Głosować można tylko raz – tłumaczy marszałek.

Swój głos można oddać poprzez włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny w punktach informacyjnych lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Jest też możliwość głosowania elektronicznego. Można to zrobić dzięki generatorowi, który znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Trzeci sposób to przesłanie karty do głosowania na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Karty można pobrać ze strony www.budzet.opolskie.pl. Jest 12 kart – osobno dla każdego powiatu.

Nasze serwisy