Spotkanie informacyjne dotyczące projektów grantowych na podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski

Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji, jako instytucje odpowiedzialne za wdrażanie projektów związanych cyfryzacją kraju, zachęcają gminy do uczestnictwa
w projektach grantowych, których głównym zadaniem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Polski.

Projekty są dofinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa
i skierowane są dla osób dorosłych.

Beneficjenci realizujący projekty (Operatorzy) kompleksowo wspierają gminy począwszy od przygotowania wniosku, podpisania umowy grantowej poprzez jej realizację i rozliczenie.

 

Spotkanie informacyjne dotyczące tych projektów odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. w Katowicach.

 

To bez wątpliwości doskonała możliwość pozyskania środków finansowych na zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia oraz zakup sprzętu, który po zakończonych szkoleniach będzie można przekazać m.in. szkołom na terenie gminy. Programy szkoleń przygotowane są tak, aby uczestnicy mogli przy okazji zdobycia kompetencji cyfrowych od razu pozyskać wiedzę przydatną w dzisiejszym świecie m.in. z zakresu załatwiania spraw urzędowych przez Internet, użytkowania sieci społecznościowych, obsługi bankowości elektronicznej, ochrony podopiecznych w sieci.

W załączniku poniżej znajduje się zaproszenie na spotkanie informacyjne oraz link do formularza: zgłoszeniowego.

Zaproszenie170419

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy