Ogłoszono pierwszy nabór w ramach Pakietu dla średnich miast!

W krajowych programach operacyjnych przewidziano preferencje dla miast średnich np. poprzez organizację dedykowanych naborów. Pierwszy z nich w tym roku do działania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, został ogłoszony 20 lutego 2019 r. na stronie internetowej www.poir.gov.pl w zakładce Zobacz ogłoszenia i nabory wniosków.

Pakiet dla średnich miast przeznaczony jest dla miast liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz miast powiatowych liczących powyżej 15 tysięcy mieszkańców. Lista ośrodków wpisujących się w ww. definicję stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę w miastach średnich oraz okolicznych gminach mogą uzyskać wsparcie na realizację projektów:

  • dotyczących wdrożenia własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub
  • wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Na nabór przeznaczono aż 550 milionów złotych!

Więcej informacji na temat Pakietu dla średnich miast dostępne jest na stronie internetowej: https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/pakiet-dla-srednich-miast/.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy