Powitanie Nowego Roku w Moguncji

W dniu 7 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Premiera Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli polityki, kultury, sportu oraz gospodarki Nadrenii-Palatynatu. Przemówienia noworocznego wysłuchali również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego kilku krajów.

W imieniu zarządu oraz mieszkańców województwa opolskiego życzenia noworoczne złożył premier Malu Dreyer reprezentant województwa opolskiego w Niemczech Przemysław Łebzuch. Pani premier przekazała wszystkim Opolanom oraz władzom samorządowym życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowała za owocną współpracę pomiędzy naszymi regionami.

Powitanie Nowego Roku 2019 w Kancelarii Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu poprzedziło spotkanie korpusu dyplomatycznego oraz przedstawicieli regionów partnerskich z Sekretarz Stanu, Pełnomocnikiem Kraju Związkowego Nadrenii-Palatynatu w Federacji i Europie, ds. Mediów oraz  Digitalizacji Heike Raab. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polski, Czech, Francji, Węgier, Turcji, Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii. Sekretarz Stanu podkreślała kilkakrotnie znaczenie partnerstw regionalnych oraz ich rolę w tworzeniu zjednoczonej i prężnie funkcjonującej Europy.

Spotkania noworoczne w Moguncji były okazją do pierwszej wizyty Konsula Generalnego RP w Kolonii Jakuba Wawrzyniaka  w Biurze Województwa Opolskiego w Moguncji oraz omówienia planów współpracy naszego regionu z placówką konsularną w Kolonii. W tym roku Konsul Generalny zobowiązał się wesprzeć organizacyjnie oraz finansowo projekty polonijne organizowane na terenie Nadrenii-Palatynatu przez opolskie biuro. Zatem i w tym roku, jak w kilku poprzednich, zorganizowane zostaną koncerty oraz spotkania mające na celu poprawę integracji i współpracy Polonii w naszym niemieckim regionie partnerskim.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy