Przebudowa placu Mały Rynek w Opolu

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2016


Inwestor: Gmina Opole

Projektanci: BASIS s.c., Wrocław,
Główni projektanci architekci: Krzysztof Szkółka, Patrycja Szkółka, Dariusz Sirojić.

Wykonawca: Best – Opebel s.c. Wójcik W., Kiryczuk J., Opole.


Nagrodę przyznano za:

  • skalę przeobrażeń architektoniczno-funkcjonalnych historycznego placu miejskiego, przydających przestrzeni publicznej nowych możliwości wykorzystania do integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców oraz aktywizacji gospodarczej jego otoczenia;
  • uporządkowanie zagospodarowania, polepszenie standardu placu oraz poszerzenie oferty przestrzeni, jako wielofunkcyjnej atrakcji śródmieścia Opola;
  • stworzenie indywidualnej i osobliwej kompozycji placu z wykorzystaniem współczesnych środków wyrazu w historycznym układzie zabudowy.

Jednocześnie komisja zwraca uwagę na potrzebę konsekwentnego stosowania zasad gospodarowania przestrzenią placu (zieleń, mała architektura).

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy