Ekspresowa sesja sejmiku

Trzydziestodniowy termin przekazania skargi na uchwałę sejmiku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyznaczył lipcowy termin sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. W programie znalazła się tylko jedna uchwała.

Uchwała dotyczyła skargi na decyzję sejmiku z roku 2012, dotyczącą podziału województwa na obwody łowieckie. Skarżący podnosili, że ta decyzja narusza ich konstytucyjne prawa wolności, bo nie zapewniono im – jako właścicielom nieruchomości – skutecznej możliwości sprzeciwu wobec włączenia tych nieruchomości do obwodu łowieckiego. Jak mówił Antoni Konopka, członek zarządu województwa, w roku 2012, zgodnie z obowiązującym wówczas stanem prawnym, podział województwa na obszary łowieckie powinien był być konsultowany jedynie z  Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim i izbą rolniczą. Wszystkie te instytucje wyraziły pozytywne opinie w tej sprawie. Sejmik działał więc zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzegając wszystkich przepisów. Przepisy zmieniły się dopiero w roku 2014, kiedy to Trybunał Konstytucyjny zobowiązał ustawodawcę do umożliwienia właścicielom nieruchomości wyrażenia woli w sprawie włączenia ich gruntów do obwodów łowieckich.

Skarżący 25 czerwca br. złożyli – za pośrednictwem sejmiku – skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, sejmik jednak zawnioskował do WSA o odrzucenie tej skargi. Jak mówił Antoni Konopka, po pierwsze przekroczony został termin wniesienia  skargi, po drugie zaś – jej uwzględnienie przyniosłoby znaczące skutki społeczne i gospodarcze. – Jeśli sąd uwzględni skargę, to nie będzie możliwe prowadzenie gospodarki łowieckiej na dużym obszarze województwa opolskiego – podkreślał Antoni Konopka. Radni przyjęli uchwałę, wnioskując o odrzucenie skargi.

Nasze serwisy