Zawiadomienie o wysłuchaniu publicznym

Przewodniczący Sejmiku Województwa dr  Norbert Krajczy zawiadamia wszystkich zainteresowanych o zwołanej na wniosek radnych na dzień 18 grudnia 2017 r. na godz. 14.00 XXXV sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Sesja będzie dotyczyć konsultacji i wysłuchania publicznego nt. poselskiego projektu ustawy z dnia 10 listopada 2017 r. „o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wyodrębniania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Do zabrania głosów zaprasza się wszystkich zainteresowanych, którzy w trakcie 3 min. wystąpienia chcieliby wyrazić swoją opinię w przedmiotowej sprawie.

W przypadku chęci zabrania głosu w wysłuchaniu publicznym  prosimy o zgłoszenie się do Biura Sejmiku na adres e-mailowy:

sejmik@opolskie.pl albo telefonicznie: (77) 5416550 w terminie do dnia 14.12.2017 r.

Sesja Sejmiku odbędzie się w sali konferencyjnej Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Piastowska 14 – Ostrówek.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy