W Kolonowskiem będzie bezpieczniej

W Kolonowskiem oddano do użytku przebudowane skrzyżowanie na drodze wojewódzkiej nr 463, wraz z sąsiadującym z nim mostem. Ta inwestycja jest szczególnie ważna dla mieszkańców, bo umożliwia im lepszy dojazd do sąsiednich miejscowości, prac  czy lokalnych firm.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w miejscowości  Kolonowskie” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Prace trwały od maja do listopada tego roku. – Najtrudniejszym, z technicznego punktu widzenia, zadaniem była budowa mostu nad rzeką Bziniczką – mówi Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zły stan techniczny dotychczasowego obiektu nie pozwalał już na częściowe naprawy – konieczne było jego całkowite rozebranie i budowa nowej konstrukcji. Nowy most ma znacznie większą nośność (50T zamiast dotychczasowych 30T), szersze pasy ruchu dla pojazdów oraz utwardzone pobocza.

Całość prac kosztowała ponad 5 milionów złotych. Za te pieniądze nie tylko wybudowano nowy most – rozbudowano jednię na odcinku 830 metrów, wzmocniono jej nawierzchnię. Wzdłuż drogi powstało około 450m chodników dla pieszych oraz  ponad 350 metrów ścieżki rowerowej, mogącej stanowić część sieci szlaków rowerowych w regionie. Droga jest oświetlona, przebudowano kanalizację deszczową na remontowanym odcinku, powstały bezpieczne zjazdy.

Jednym z najważniejszych celów  inwestycji była poprawa bezpieczeństwa pieszych. W tym celu poprawiono geometrię skrzyżowania i jego oświetlenie, wyznaczone zostały pasy do zatrzymań, wybudowano wyspy.

Wicemarszałek Roman Kolek, który uczestniczył w otwarciu wyremontowanego odcinka drogi wyrażał nadzieję, że rzeczywiście bezpieczeństwo pieszych i kierowców w tym miejscu będzie teraz większe.

To nie ostatnie prace na drodze nr 463. Na przyszły rok zaplanowano rozpoczęcie remontu trzech mostów przy wjeździe do Zawadzkiego.

Nasze serwisy