Krajowe Seminarium Informacyjne Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów

w priorytetach 1-3 Transnarodowego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy do udziału
w Krajowym Seminarium Informacyjnym,

które odbędzie się 30 listopada 2017 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Podczas sesji plenarnej omówimy zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru. Przedstawimy również projekty już korzystające z dofinansowania programu.
Wskażemy, jakie rodzaje wydatków można ponosić w projektach. Beneficjenci trzech projektów transnarodowych: InnoFruit, BaltS@nior, Baltic TRAM podzielą się swoimi doświadczeniami z udziału w projektach transnarodowych.

Zachęcamy do konsultacji pomysłów na projekt w Warszawie

Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze Wspólnym Sekretariatem programu.
W trakcie seminarium stwarzamy wyjątkową okazję do indywidualnego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu w Rostocku.
Uwaga: liczba możliwych do przeprowadzenia konsultacji jest ograniczona!

Warunki skorzystania z konsultacji pomysłu na projekt, program spotkania oraz możliwość rejestracji on line zawiera strona:
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30112017/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy