Interreg Europa: Platformy Learningowe już dostępne. Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia!

Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu polityk w obszarach:

·        Badań i innowacji
·        Konkurencyjności MŚP
·        Gospodarki niskoemisyjnej
·        Środowiska i efektywnego korzystania z zasobów

zapraszamy do odwiedzenia strony tematycznych platform learningowych  https://www.interregeurope.eu/policylearning/, prowadzonej przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa.

Bezpłatna oferta platform obejmuje:
– wsparcie eksperckie w wybranych tematach (wymagana uprzednia rejestracja),
– możliwość włączenia się do ogólnoeuropejskiej społeczności,
– dostęp do zasobów wiedzy, także spoza programu Interreg Europa.
***
Informacje o programie Interreg Europa po polsku: http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/interreg-europa/

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa
Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Osoba do kontaktu: Anna Stol (tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl)
www.ewt.gov.pl

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy