Zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa

Wrzesień to tradycyjnie miesiąc, w którym zapraszamy na Europejskie Dni Dziedzictwa, które w tym roku będą się odbywać pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wyjątkowo ważny projekt edukacyjny, którego celem jest promocja dziedzictwa lokalnego oraz odkrywanie wspólnych korzeni kultury europejskiej.

Twórcy Europejskich Dni Dziedzictwa poprzez organizowanie po szyldem tego projektu wydarzeń o bardzo różnym charakterze – od wystaw, koncertów czy wykładów, aż po inscenizacje, pikniki historyczne czy warsztaty dawnego rzemiosła – starają się dotrzeć do bardzo szerokich grup odbiorców, przybliżając im dobra kultury, nauki i sztuki pozostawione przez poprzednie pokolenia.

Hasło tegorocznej edycji EDD „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” ma wspaniałą szansę wybrzmieć w pełni właśnie na Opolszczyźnie. Obdarzone wyjątkową wartością, rozsiane po całym regionie, skarby dziedzictwa przyrodniczego, są urzekającymi miejscami, które stanowią niezwykle atrakcyjne otoczenie dla materialnych zabytków – wiekowych skarbów architektury sakralnej, w tym unikatowych świątyń drewnianych, czy też wspaniałych założeń pałacowych i rezydencji. Dziedzictwo przyrodnicze Opolszczyzny we wspaniały sposób pozwala urzeczywistnić  ideę połączenia w jedną, harmonijną całość wartości przyrodniczych, krajobrazowych i materialnych.

Wojewódzka inauguracja Dni Dziedzictwa 2017 odbędzie się 9 września w Opolu. Wszystkie tegoroczne inicjatywy odbywające się w ramach EDD w naszym regionie – w załączonym programie.

Zapraszamy też na stronę http://edd.nid.pl/page/calendar

Europejskie Dni Dziedzictwa – opolskie

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy