Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 2017

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury  w roku 2017.

Wnioski należy składać na formularzach dostępnych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w terminie do 30 września 2017 roku, na adres Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, ul. Piastowska 14, tel. 77 44 29 336 lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki przy ul. Żeromskiego 3 w Opolu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagrody określa Uchwała Nr XIX/258/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury, dostępna pod adresem.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy