LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA: STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY OGŁOSIŁA NABÓR WNIOSKÓW

W dniu 3 sierpnia 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Strzelce Opolskie, Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Tarnów Opolski, Leśnica, Jemielnica, Ujazd, Walce, Izbicko ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przedsięwzięcia:

  • Zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach Przedsięwzięcia nr I. Zachowanie dziedzictwa Krainy św. Anny

Termin naboru wniosków:

od 1 września do 14 września 2017 r.

Link do strony www.: http://annaland.pl/download/attachment/2157/ogloszenie-nr-82017-nabor-w-termnie-01-14-wrzesnia-2017r.pdf

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy