Warto wymieniać doświadczenia

W dniach od 9 do 10 czerwca, w zamku w Mosznej, ponad setka przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pełnomocników ds. organizacji pozarządowych z województwa opolskiego uczestniczyła w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym.

Spotkanie zorganizowało Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Uczestnicy rozmawiali m.in. o ochronie danych osobowych w organizacjach pozarządowych, promocji organizacji i ich działalności przez media społecznościowe oraz o możliwościach prowadzenia działalności w trzecim sektorze. Spotkanie było też świetną okazją do wymiany doświadczenia i uczenia się od siebie nawzajem.

Było to drugie w tym roku szkolenie wyjazdowe dla organizacji pozarządowych organizowane przez urząd marszałkowski, a frekwencja dowodzi, że warto takie spotkania organizować.

Nasze serwisy