Dialog z obywatelami

W dniu 6 czerwca 2017 roku zorganizowano spotkanie premier Nadrenii Malu Dreyer oraz Komisarza Unijnego Günthera H. Oettingera z obywatelami Nadrenii-Palatynatu.

Jak wpływa polityka europejska na życie normalnych obywateli? Jak może Europa w czasach globalizacji utrzymać i rozbudować swój gospodarczy potencjał oraz kulturową różnorodność? Jak możemy wpłynąć na przyszłość Unii Europejskiej? To kilka z wielu pytań, na które starano się znaleźć odpowiedź podczas wielogodzinnej rundy dyskusyjnej.

W holu Zamku Książęcego w Moguncji, który było miejscem imprezy, stoisko informacyjne obok innych instytucji i organizacji europejskich, przygotowało Biuro Województwa Opolskiego. Mieszkańcy Nadrenii-Palatynatu mieli okazję zapoznać się z informacjami na temat województwa opolskiego oraz projektami biura, których celem jest szerzenie idei wspólnoty europejskiej oraz wzmacnianie współpracy międzyregionalnej.

Nasze serwisy