Dofinansowanie dla firm z obszarów przygranicznych

Ponad 14,5 mln zł dofinansowania projektów dotyczących wprowadzania nowych usług i produktów przez 16 firm z powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego – taką decyzję podjął zarząd województwa opolskiego. Ogólna wartość tych projektów to 41,2 mln zł.

Unijne wsparcie dla tych przedsiębiorstw przyznane zostało w ramach ogłoszonego w ubiegłym roku naboru na „Nowe usługi i produkty w MSP na obszarach przygranicznych”. Ogółem starało się o nie 40 firm. Wśród wybranych do dofinansowania projektów są takie, które zakładają np. wprowadzenie usług malowania ekologicznego; uruchomienie produkcji furtek z innowacyjnym mechanizmem samozamykającym; wdrożenie linii technologicznej do produkcji ekologicznej, innowacyjnej i energooszczędnej deski podłogowej czy wdrożenie innowacyjnych, ekologicznych opakowań do naturalnych i ekologicznych produktów.

Nabór ogłosiło Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Mogły w nim brać udział mikro, małe i średnie firmy z powiatów nyskiego, prudnickiego i głubczyckiego. – Wynika to z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Po negocjacjach z Komisją Europejską zapisano w nim, że trzeba dążyć do rozwoju przedsiębiorczości na terenach słabiej rozwiniętych, gdzie m.in. wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy, niż w pozostałych częściach naszego regionu. A tak właśnie jest na terenach przygranicznych, czyli w tych trzech uwzględnionych w naborze powiatach – tłumaczy dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Przedsiębiorcy mogli starać się w ramach tego naboru o wsparcie na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia czy sprzęt produkcyjny, który pomoże im wprowadzić na rynek nowe lub ulepszone produkty albo usługi; na inwestycje w rozwój swoich przedsiębiorstw, które pozwolą zwiększyć skalę ich działalności i poszerzyć zasięg oferty; jak również na wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych czy organizacyjnych – zwłaszcza tych wypracowanych w ramach projektów realizowanych z dofinansowaniem na innowacje.

Nabór miał zostać rozstrzygnięty w kwietniu. – Udało się go rozstrzygnąć nieco wcześniej, co powinno ucieszyć przedsiębiorców. To oznacza, że wcześniej mogą zrealizować i rozliczyć zaplanowane w jego ramach inwestycje – zaznacza marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

W sumie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 woj. opolskie ma blisko 950 mln euro. Na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano łącznie ponad 160 mln euro. Dotąd w perspektywie finansowej 2014-2020 OCRG ogłosiło osiem naborów: jeden pod koniec 2015 r; sześć w roku ubiegłym i jeden w roku 2017. Rozstrzygnięto cztery z nich: na innowacje; współpracę zagraniczną i promocję (czyli np. udział w targach czy misjach gospodarczych); na infrastrukturę usług społecznych (np. tworzenie miejsc całodobowej i dziennej opieki dla osób zależnych) oraz właśnie na nowe produkty i usługi w MSP na terenach przygranicznych.

KK – OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy