Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020

Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego pod linkiem oraz na stronie internetowej MRiRW w zakładkach:

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy