Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator”

Informacje o spotkaniu
 
Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu.

Miejsce i termin spotkania:
sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, 19 stycznia 2017 r. w godz. 10:00-13:00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: power@ms.gov.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 17 stycznia 2017 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 265, (22) 23 90 563.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji.

Dla kogo

Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator”.

 

Plik do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy