Aktualizacja listy operacji dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg”

Zatwierdzona aktualizacja listy operacji dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014-2020 w związku ze zmianą uchwały nr 2261/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. znajduje się pod linkiem.

Powyższa zmiana uchwały nastąpiła w dniu 30.01.2017 r.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy