Konkurs o nadanie statusu Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza konkurs o nadanie statusu Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego w 2016 r. – Uchwała nr 2419/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na Opolskie Regionalne Klastry Kluczowe.

Celem Konkursu jest wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionalnej i nadanie im statusu Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego Adresatami  konkursu są koordynatorzy klastrów funkcjonujących na Opolszczyźnie i mających siedzibę w województwie opolskim.

Wniosek o nadanie statusu Opolskiego Regionalnego Klastra Kluczowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD) do siedziby Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu ul. Krakowska 38, 45-075 Opole.

Aplikacje można składać do 14 grudnia 2016 r.

Dokumentacja konkursowa zamieszczona została na stronie internetowej OCRG: http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/aktualnosci/konkurs-o-nadanie-statusu-opolskiego-regionalnego-klastra-kluczowego-w-2016-r–111.html

Termin zamknięcia konkursu publikowany jest z tygodniowym wyprzedzeniem. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Opolskich Regionalnych Klastrów Kluczowych.

Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.ocrg.opolskie.pl; www.opolskie.pl

W przypadku unieważnienia konkursu informacja ta zostanie podana do wiadomości na stronach internetowych: www.ocrg.opolskie.pl; www.opolskie.pl.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy