W grudniu konkurs na wsparcie terenów inwestycyjnych

Od 5 do 12 grudnia br. potrwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego nabór wniosków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w województwie opolskim. Celem tych naborów jest stworzenie lepszych warunków dla rozwoju małych i średnich firm w regionie.
Wsparcie będzie możliwe w trzech poddziałaniach dotyczących terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych, czyli w powiatach głubczyckim, nyskim i prudnickim oraz terenów inwestycyjnych w województwie usytuowanych poza wymienionymi obszarami.
Będzie się można starać o pieniądze na przygotowanie terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media, rozwój wewnętrznej infrastruktury niezbędnej do właściwego skomunikowania tego terenu (to będzie mógł być element większego projektu) oraz rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemysłowych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych.

Jak mówi marszałek Andrzej Buła, do wydania mamy 138 mln zł w 3 naborach. To 29,7 mln zł dla terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej, 34 mln zł dla terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych oraz 74 mln zł na pozostałe tereny. – Po dyskusjach z samorządowcami, którzy mają duże doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów wskazaliśmy także maksymalną kwotę do przeznaczoną na uzbrojenie 1 hektara – to 500 tys. zł. Myślę, że to niezła kwota – dodaje marszałek.
Marszałek podkreśla, że to konkurs niezwykle ważny dla rozwoju regionu, ale i zarazem trudny. Trudny, bo rząd polski nie uzyskał zgody na to, aby duże firmy były brane pod uwagę w lokowaniu na terenach inwestycyjnych. To oznacza, że jeśli na jakiejś części przygotowywanego terenu ulokuje się duże przedsiębiorstwo (a nie firma z sektora mśp, które są w tym działaniu preferowane), to – zgodnie z obowiązującymi obecnie wymogami Komisji Europejskiej – beneficjent będzie musiał zwrócić część dofinansowania (proporcjonalnie do terenu zajętego przez dużą firmę).

– Zachęcam samorządowców do intensywnych kontaktów i konsultacji, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i przygotować dobre projekty. Jest na to trochę czasu, bo nabór na uzbrojenie terenów inwestycyjnych rozpocznie się 5 grudnia – mówi Andrzej Buła.
Marszałek podkreśla także, że w ramach pieniędzy przeznaczonych w RPO na drogi wojewódzkie zarząd województwa opolskiego wydzielił 11 mln euro na drogi lokalne. – W ramach tych pieniędzy będziemy chcieli powiązać atrakcyjne, dobrze przygotowane tereny inwestycyjne z dobrymi, prowadzącymi do nich drogami lokalnymi – informuje marszałek.
VR

Nasze serwisy