Spotkanie informacyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych w ramach działania 2.2.1 i 2.2.3 RPO WO 2014-2020

W związku z ogłoszonym naborem wniosków
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 we współpracy
z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu

ZAPRASZA NA

Spotkanie informacyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych w ramach działania 2.2.1
Przygotowanie terenów inwestycyjnych i 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach
przygranicznych RPO WO 2014-2020 

Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 listopada (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Ostrówek”, ul. Piastowska 14, sala Znaku Rodła.

W celu zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Na spotkaniu omówione zostanie działanie 2.2.1 i 2.2.3 (m.in. kryteria, wskaźniki). Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W razie pytań prosimy o kontakt z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Opolu, pod numerem telefonu: 77/44-04-720,721,722 bądź adresem mailowym: info@opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy