Tekst rezolucji

REZOLUCJA Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2017 roku

W roku 2018 obchodzimy w Polsce rocznice ważne dla każdego obywatela – 100-lecie niepodległości Polski i 20-lecie samorządności województw i powiatów. To okazja do godnego upamiętnienia tych wyjątkowych wydarzeń.

Odzyskanie przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku to w dużej mierze zasługa mądrości historycznej ówczesnych polskich przywódców, którzy mimo różnic politycznych i światopoglądowych wiedzieli, że wartością najważniejszą dla Polaków jest wolna Ojczyzna. Dlatego dla realizacji wspólnych celów potrafili porozumieć się ze sobą ponad podziałami. Pokazali Europie, że Polacy potrafią razem budować silną pozycję swojego odrodzonego kraju.  I mimo tego, że ich działanie nie było wolne od potknięć i błędów, to dziś patrzymy na ich dorobek i poświęcenie z wielką dumą i ogromnym szacunkiem.

Historia, w tym także historia Polski, to łańcuch zmian, w którym jedne wydarzenia pociągają za sobą inne.  Dlatego też niepodległościowe i demokratyczne tradycje, związane z rokiem 1918, były jednym z warunków demokratycznych zmian w  Polsce po 1989 roku i utrwalania samorządności  w województwach i powiatach od roku 1998.

Dla uczczenia  tych dwóch ważnych rocznic, Sejmik Województwa Opolskiego postanawia ogłosić rok 2018  Rokiem 100-lecia Niepodległości i 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. Obchody rocznic w regionie będą się odbywać pod wspólnym hasłem „Polska – Samorząd – Wspólnota”.

Sejmik zwraca się również do wszystkich mieszkańców regionu, samorządów oraz instytucji i stowarzyszeń o aktywne włączenie się i podejmowanie działań dla uczczenia
jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i 20-lecia samorządności województw i powiatów.

Te dwie rocznice stanowią doskonałą okazję do upamiętnienia wydarzeń i osób, dzięki którym mieszkańcy Polski, w tym także województwa opolskiego, mogą się dziś cieszyć z życia w wolnym i demokratycznym kraju.

 

Nasze serwisy