Programy ochrony rzek

W ramach projektu “Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarami chronionego krajobrazu” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 opracowane zostały dwa programy ochrony rzek: Budkowiczanki i Bogacicy. Są to jedne z najcenniejszych przyrodniczo rzek położonych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu “Lasy Stobrawsko-Turawskie”.

Celem sporządzenia programów było wypracowanie koncepcji ochrony i odtwarzania naturalnego charakteru dolin rzecznych. W opracowaniach wskazano także najcenniejsze przyrodniczo odcinki oraz fragmenty dolin, które wymagają specjalnych działań ochronnych lub renaturyzacyjnych. Programy ochrony będą służyć Dyrektorowi Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych oraz Zarządowi Województwa Opolskiego do lepszego zarządzania obszarami chronionymi, a gminom i innym użytkownikom jako materiał pomocniczy.

 

Programy ochrony rzek
Zdjęcie przedstawia okładkę opracowania Programu ochrony rzeki Bogacicy w województwie opolskim

 

Programy ochrony rzek
Zdjęcie przedstawia okładkę opracowania Programu ochrony rzeki Budkowiczanki w województwie opolskim

 

Nasze serwisy