XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 12 grudnia  br. odbyło się XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu. Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS. Posiedzenie odbyło się w Zamku w Mosznej.

Uczestniczy podsumowali dwa lata działalności WRDS w Opolu.

Przedstawiono prezentację w której zawarte były informacje na temat ilości spotkań plenarnych, posiedzeń prezydium oraz zespołów. Przedstawiono tematy jakimi zajmowała się WRDS oraz jakie podjęła stanowiska.

Wszyscy członkowie wspólnie doszli do wniosku, że mimo różnicy zdań w wielu kwestiach potrafią prowadzić konstruktywny dialog.

Nasze serwisy