X posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

W dniu 22 czerwca  br. odbyło się X posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu.
Obradom Przewodniczył Pan Sebastian Koćwin – Przewodniczący WRDS.

Spoza składu WRDS w Opolu w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście Pani Henryka Bochniarz – Przewodnicząca rady Dialogu Społecznego, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Jacek Męcina – Członek Rady Dialogu Społecznego, Maciej Jeleński – Konfederacja Lewiatan, Magdalena Gryciuk -Rada Dialogu Społecznego, Sędzia Daniel Chorązka – Prezes Sądu Okręgowego w Opolu, Jolanta Duda – Radczyni Prawna OPZZ, Sławomir Jeneralski – Pełnomocnik Zarządu Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Izabela Damboń-Kandziora – z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Barbara Kamińska – Dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Mieczysław Wojtaszek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz w swoim wystąpieniu odniosła się planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o radach dialogu podkreśliła, że WRDS powinny być afiliowane przy marszałkach województw gdyż to marszałkowie są gospodarzami terenu i tam podejmowane są ważne decyzje dla regionu. Oceniła, że mimo gorących minionych kilkunastu miesięcy, rady dialogu podejmowały wiele ważkich i ciekawych kwestii. Pozytywnie też oceniła rotacyjność w przewodniczeniu radom, bo – jak mówiła – poznajemy ciekawe style przewodnictwa. Apelowała też o większą kreatywność, choć nie bez goryczy stwierdzała, że wiele istotnych argumentów związanych z siecią szpitali czy reformą edukacji nie zostało przez stronę rządową w ogóle uwzględnionych.

Pan Marszałek Andrzej Buła wręczył akt powołania nowemu członkowi WRDS Panu Dawidowi Sejfertowi – Prezesowi Zarządu Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy. Rada przyjęła stanowisko w sprawie likwidacji działalności z zakresu rehabilitacji leczniczej w Suchym Borze, w którym wzywa Zarząd Województwa do zachowania dotychczasowego profilu działalności leczniczej. Czytamy w nim m.in. „Uważamy, że podjęte w tym zakresie działania nie uwzględniają tak ważnej potrzeby społecznej, jaką jest rehabilitacja dziecięca zapobiegająca skutecznie chorobom wieku dorosłego. Działania te są nie do przyjęcia zważywszy, że likwidacja działalności rehabilitacyjnej w Suchym Borze spowoduje ograniczenie dostępu dzieci do rehabilitacji leczniczej”. Strona samorządowa zapowiedziała, że przedstawi odrębną opinię w tej sprawie. Wcześniej marszałek Andrzej Buła oraz wicemarszałek Roman Kolek argumentowali, że działalność rehabilitacyjna nie zostaje zlikwidowana a jedynie przeniesiona do szpitala w Kup, gdzie dzieci będą leczone w lepszych warunkach i przy udziale wielu specjalistów. WRDS przyjęła stanowisko w sprawie wydziałów pracy sądów rejonowych w którym zwróciła się z apelem o przywrócenie poprzedniego stanu prawnego – tj. utworzenia wydziałów pracy przynajmniej w dwóch sądach rejonowych – nyskim i kędzierzyńsko-kozielskim. Jak argumentowali zaproszeni na posiedzenie Daniel Chorązki, wizytator Sądu Okręgowego oraz Jolanta Duda, radca prawny przy OPZZ, jedyny – opolski wydział pracy przy SR jest zawalony sprawami pracowniczymi. Przeciętny czas oczekiwania na rozstrzygnięcie to około 30 miesięcy. Dla ludzi pokrzywdzonych, dochodzących swych spraw o wypłatę zaległych pensji, czy zwolnienie z pracy trudno akceptowalny. Do tego dochodzi często kłopot komunikacyjny i duża odległość związana z dotarciem do sądu. Kolejnym stanowiskiem jakie przyjęła WRDS było stanowisko w sprawie w sprawie zmian przepisów niezbędnych do prawidłowego działania klas o profilu kierowca – mechanik w szkołach publicznych. Informacje na ten temat przedstawił Pan Sławomir Jeneralski, poinformował on braku kierowców dla Polskiego transportu. Poinformował, że na Polskim rynku pracy brakuje około 100 000 kierowców, jest to poważne zjawisko. W związku z podjęciem ważnych tematów  dotyczących sieci szpitali i ewentualnych zwolnień nauczycieli w związku reformą oświaty został zaproponowany termin kolejnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu na dzień 30 czerwca br.

Na tym Pan Przewodniczący zakończył obrady X posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu

Nasze serwisy