XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 02/09/2021
11:00 - 13:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – m.in. stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zmiany  Programu, związane z uruchomieniem środków z instrumentu REACT-EU, aktualizacja kryteriów wyboru projektów merytorycznych szczegółowych i merytorycznych szczegółowych punktowanych dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Zakres EFS, harmonogram prac nad perspektywą finansową na lata 2021-2027

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła, wicemarszałek województwa Zuzanna Donath-Kasiura

– Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek, posiedzenie w formie on-line

Nasze serwisy