XXXI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 22/06/2021
10:00 - 13:00


XXXI SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in.  rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za 2020 r. i  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Opolskiego wotum zaufania; rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2020 roku i odjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za rok 2020.

Informacja pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2020 r.; podęcie uchwał w sprawie:  przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia psychicznego”;  udzielenia pomocy finansowej Miastu Opole z przeznaczeniem na modernizację Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków; udzielenia pomocy finansowej samorządom gmin: Kolonowskie, Murów, Ozimek, Zawadzkie i Chrząstowice; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2021-2030 i budżetu Województwa Opolskiego na 2021 rok; powierzenia Gminom Łubniany, Dobrzeń Wielki i Nysa wykonania projektów budowlano-wykonawczych dla zadań drogowych.

Szczegółowy program i projekty uchwał na stronie https://bip.opolskie.pl/2021/06/xxxi-sesja-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-dniu-22-czerwca-2021-r/

Uczestnicy: Radni województwa, członkowie zarządu województwa, zaproszeni goście

– Sesja odbędzie się na platformie zoom, transmisja on-line na stronie https://bip.opolskie.pl/transmisja-obrad-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego/#

Nasze serwisy