XIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 23/06/2020
10:00 - 12:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


XIX SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. rozpatrzenie „Raportu o stanie województwa opolskiego za 2019 r.”, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Opolskiego wotum zaufania i absolutorium; podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2020-2023 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2020 rok; ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; zmiany uchwały Sejmiku. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON; wyrażenia zgody na przedłużenie obowiązywania umowy o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji; ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie; rozstrzygnięcia naboru wniosków i udzielenia dofinansowania  na realizację zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach; wyrażenia zgody na zbycie w drodze umowy darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Woj. Opolskiego na rzecz Gminy Strzelce Opolskie; rozpatrzenia skargi na działanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu; projektu zmian do Statutu Województwa Opolskiego.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa, zaproszeni goście

 

Nasze serwisy