X SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 24/09/2019
10:00 - 12:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


X SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2019 r., planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego,, pn. Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w I półroczu 2019 r.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023 i zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok; zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Woj. Opolskie; zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i zasad jego rozliczania nauczycieli; przekształcenia szkół prowadzonych przez Województwo Opolskie; pozbawienia drogi kategorii dróg wojewódzkich; , rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Sprawozdanie z realizacji uchwał Sejmiku Woj. Opolskiego podjętych w II kwartale 2019 r.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa, zaproszeni goście

Sala konferencyjna Orła Białego, Ostrówek

Nasze serwisy