V SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 26/03/2019
10:00 - 12:00

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


V SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – m.in. Informacja nt. wdrażania Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkotykowych – raport z wykonania w 2018 r. wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii  na lata 2018 – 2025 oraz informacja nt. wybranych wyników badań dotyczących używania narkotyków i profilaktyki. Sprawozdanie ze współpracy Województwa Opolskiego z zagranicą w 2018 roku.

Podjęcie uchwał w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023 i budżetu Województwa Opolskiego na 2019 rok; zmiany uchwały w sprawie przyznania dorocznej Nagrody im. Karola Miarki; zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za wydarzenia Muzealne Roku; zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej „Wspieramy najlepszych III”; zmian nazw szkół; określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 r. na terenie województwa opolskiego; powierzenia Miastu Opolu wykonania zadania publicznego w ramach wspólnej realizacji imprezy kulturalnej związanej z obchodami jubileuszu 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej; zmiany uchwały Sejmiku dot. utworzenia jednoosobowej spółki Województwa Opolskiego pod firmą Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju sp. z o.o.; rozpatrzenia skargi na działalność Specjalistycznego Szpitala im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach; przyjęcia zmian do Statutu Województwa Opolskiego.

Uczestnicy: Radni województwa opolskiego, zarząd województwa, zaproszeni goście

 

Nasze serwisy