Uroczysty odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice oraz na odcinku Tułowice – Tułowice Małe

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 26/11/2018
14:30 - 15:30


Uroczysty odbiór inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin – Wydrowice od km 0+304,21 do km 0+700,00 oraz na odcinku Tułowice – Tułowice Małe w km 3+500km 4+918

Uczestnicy: Członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

Nowy obiekt mostowy w Niemodlinie 

Nasze serwisy