Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 05/01/2021
14:45 - 15:00


Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Zdzieszowice

Obiekt powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WO 2014-2020. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. W ramach przedsięwzięcia wybudowano między innymi wiatę, kontener socjalno-biurowy, pomieszczenia magazynowe, wagę z fundamentem, zakupiono kontenery i pojemniki na odpady. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 084 022,76 zł, z czego ponad 900 tys. zł to kwota dofinansowana ze środków unijnych.

Uczestnicy: Członek zarządu województwa Antoni Konopka

– PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Filarskiego 35 F w Zdzieszowicach

Nasze serwisy