Uroczysta prezentacja muralu „Masów – wieś wśród lasów”

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 13/07/2024
18:00 - 19:30


Uroczysta prezentacja muralu „Masów – wieś wśród lasów” oraz integracyjne grillowanie – inicjatywa organizowana przez KGW „Dziouchy z klasą” z siedzibą w Masowie przy wsparciu środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert „Opolska Wieś Przyszłości – Wieś Malowana” na zadanie pn. „Masów – wieś wśród lasów”. Inicjatywa odbywa się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego.

Zadanie polega na stworzeniu muralu na ścianie budynku świetlicy wiejskiej w Masowie. Zadanie będzie przyczyniać się do promowania i budowania tematu przewodniego wsi poprzez tworzenie przedsięwzięcia artystycznego. Do realizacji zadania zaangażowana zostanie lokalna społeczność wiejska oraz lokalni artyści.

Plac przy Świetlicy w Masowie

Nasze serwisy