Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – konferencja pn. „Diagnoza potrzeb i problemów…

Wczytuję mapę...

Data/Czas
Data(y) - 21/05/2019
09:00 - 14:30

Lokalizacja
Sala konferencyjna Orła Białego


Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – konferencja pn. „Diagnoza potrzeb i problemów związanych z integracją cudzoziemców w województwie opolskim” organizowana przez Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Wielokulturowości przy współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską

Uczestnicy: Marszałek województwa Andrzej Buła, wicemarszałek województwa Roman Kolek, wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca, członek zarządu województwa Szymon Ogłaza

 

 

Program konferencji

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników
Sesja wprowadzająca: godz. 9.00 – 10.10
1. 9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji,
Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego
2. 9.10 – 9.30 Aktualna sytuacja na rynku pracy województwa opolskiego w kontekście imigracji zarobkowej oraz przykłady realizowanych działań integracyjnych, Maciej Kalski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
3. 9.30 – 9.45 Doświadczenia w realizacji projektów wspierających integrację imigrantów  w Krakowie,

dr hab. Jan Brzozowski, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie

4. 9.45 – 10.00 Doświadczenia w realizacji projektów wspierających integrację imigrantów  w Gdańsku,

Maria Maślak, p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

5. 10.00 – 10.15 Metodologia pracy w ramach warsztatów w grupach tematycznych, dr Michał Wanke, Uniwersytet Opolski
Przerwa kawowa 10.15 – 10.30
Warsztaty w grupach tematycznych: 10.30– 12.30
  Obszar tematyczny Uczestnicy grupy warsztatowej
1. Rynek pracy (wraz z ubezpieczeniami)

Moderatorzy:
Marcin Deutschmann,
Karolina Trościanka, Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski

Specjalnie zaproszeni przedstawiciele opolskich instytucji, organizacji i urzędów.
2. Edukacja/szkolnictwo wyższe

Moderator:
Michał Wanke, Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski

3. Bezpieczeństwo publiczne, sprawy formalne związane z pobytem cudzoziemców

Moderator:
Anna Kopczak-Wirga, Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski

Specjalnie zaproszeni przedstawiciele opolskich instytucji, organizacji i urzędów.
4. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Moderator:
Magdalena Piejko-Płonka,
Anna Czerner, Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski

5. Kultura i religia

Moderator:
Borys Cymbrowski, Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski

6. Życie codzienne i relacje społeczne

Moderator:
Robert Geisler, Instytut Socjologii Uniwersytet Opolski

Przerwa kawowa 12.30 – 12.45
Podsumowanie 12.45 – 14.45
1. 12.45 – 12.55 Imigranci w województwie opolskim – stan wiedzy w oparciu o wybrane wyniki badań,
dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, Politechnika Opolska
2. 12.55 – 13.05 Regionalny plan działań na rzecz integracji  cudzoziemców w województwie opolskim w kontekście przygotowywania strategii rozwoju woj. opolskiego,
dr hab., prof. PO Brygida Solga, Politechnika Opolska
3. 13.05 – 14.35 Prezentacja wniosków z warsztatów i dyskusja,
dr Michał Wanke, Uniwersytet Opolski
4. 14.35 – 14.45 Podsumowanie konferencji,  Marek Witek, pełnomocnik zarządu województwa ds. wielokulturowości
Poczęstunek 14.45

 

Nasze serwisy