Przekazanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – MIS 2022 gminom z powiatu namysłowskiego.

Mapa niedostępna

Data/Czas
Data(y) - 11/04/2022
14:30 - 15:15


Przekazanie umów w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – MIS 2022 gminom z powiatu namysłowskiego. To pomoc finansowa w formie dotacji celowej w projekcie pn. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (MIS) – Opolskie w latach 2020 – 2022, przyznawana na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich

Uczestnicy: Członek zarządu województwa Antoni Konopka

Świetlica Wiejska, Brzozowiec 76 (gmina Namysłów)

Nasze serwisy